Odlomak

Podela rada – raspoređivanje poslova na delove i zadatke koji se ponavljaju. Smit – podela rada povećava produktivnost time što se povećava veština i spretnost svakog radnika, štedi se izgubljeno vreme usled promene postupaka i podstiče se inventivnost. Industrijska revolucija – mašinska snaga menja ljudsku radnu snagu, proizvodnja robe u fabrikama postaje ekonomičnija od kućne radinosti. Menadžeri su bili potrebni da predvide potražnju, da osiguraju dovoljno materijala za izradu proizvoda, da postavljaju zadatke ljudima, da usmeravaju dnevne aktivnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 69 stranica
  • Organizacija i upravljanje preduzecem -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Zaječar,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za menadžment u Zajčaru  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari