Odlomak

Geografski informacioni sistem predstavlja kompjuterizovani, integrisani sistem za prikupljanje, komuniciranje, skladištenje, održavanje i rad sa prostornim i atributnim podacima geografski lociranim na Zemlji ili u prostoru.

Geografski informacioni sistem (GIS) je sistem za upravljanje prostornim podacima i njima pridruženim osobinama. U najstrožem smislu to je računarski sistem sposoban za integrisanje, skladištenje, uređivanje, analizu i prikaz geografskih informacija. U širem smislu GIS je oruđe “pametne karte” koje ostavlja mogućnost korisnicima da postavljaju interaktivne upite (istraživanja koja stvara korisnik), analiziraju prostorne informacije i uređuju podatke.

Tehnologija Geografskih informacionih sistema (GIS) danas predstavlja savremeno tehnološko okruženje za rješavanje krupnih problema upravljanja prostorom. Putno inženjerstvo je polje rada u kome tehnologija GIS-a ima višestruke mogućnosti primjene. One nisu vezane isključivo za izgradnju sveobuhvatnih informacionih sistema na državnom nivou, već se mogu koristiti i u oblasti projektovanja, ili izgradnji specijalizovanih GIS-orijentisanih informacionih sistema.

Nekada skupa tehnologija, ograničena samo na naučne ustanove i vojne institute, postala je pristupačna svima. Današnje GIS tržište ima promet od mnogo milijardi eura. GIS se uči u školama i na fakultetima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese