Odlomak

UVOD
Informatika1 kot znanstvena disciplina je nastala v času naglega razvoja računalniške strojne in programske opreme. Ena od definicij pravi, da je informatika veda o informacijah oz. da
sistematično proučuje podatke in informacije, načine njihovega pridobivanja ter uporabe. Dejavnosti, ki spadajo sem, so:

  • zbiranje oz. zagotavljanje informacij in podatkov,
  • njihov prenos,
  • obdelava,
  • uporaba,
  • shranjevanje…

Kje so začetki informatike? Človek se je v pretekli zgodovini lotil tudi reševanja raznih organizacijskih problemov (računanje, zapisovanje oz. obvladovanje mase podatkov). Ko je
manjkalo prstov za računanje in preštevanje, so nastala prva pomagala za računanje (abakus, razne tabele…). Reševanje vseh teh problemov ima skupno končno točko – preglednejše in
seveda hitrejše poslovanje, optimizacija stroškov itd. V današnjem času globalizacija in uporaba interneta brišeta prostorske meje in prisiljujeta podjetja k večji uporabi informacijske tehnologije. Dandanes mora vsako podjetje pri svojem poslovanju obdelati množico podatkov in informacij. Obvladovanje informacijske tehnologije je postala nuja za vse zaposlene. Sama nabava tehnologije pa ne zagotavlja, da bo le-ta pravilno uporabljena in izkoriščena. Zato je potrebno poskrbeti, da vsi, ki jo uporabljajo, tudi razumejo osnove njenega delovanja v meri, ki zagotavlja, da jo bodo znali optimalno uporabljati.

 

 

 

ZGODOVINA RAČUNALNIŠTVA
Problem pri zgodovini računalništva predstavlja določitev začetnega datuma oz. obdobja. Prvi elektronski računalnik se je pojavil leta 1945, človek pa je začel uporabljati prva pomagala pri računanju s številkami že precej pred tem. Vsi poznamo računalo s kroglicami abakus, mehanski računski pripomočki pa so se pojavili nekje v 17. stoletju. Kratek pregled razvoja:
1642 Blais Pascal izdela mehansko napravo, ki računa s pomočjo zobatih koles. 1834 Charles Babbage izdela zasnovo mehanske naprave, ki naj bi računala, imela pomnilnik ter sprejemala ukaze na karticah. Ker je bila tehnična izvedba za tisti čas prezahtevna, ni bila dokončana. Izdelali so jo po originalnih načrtih leta 1991 in je delovala brez napak!

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari