Odlomak

Planiranje predstavlja primarnu funkciju procesa menadžmenta. Često se kaže da je planiranje prva među jednakim funkcijama (fazama, podsistemima) procesa menadžmenta (lat. primus inter pares). U tom smislu Stoner slikovito navodi da se na
planiranje može gledati kao na lokomotivu koja za sobom vuče aktivnosti organizovanja, vođenja i kontrole.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 79 stranica
  • Osnovi menadžmenta prof. Marija Runić Ristić
  • Školska godina: prof. Marija Runić Ristić
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Zrenjanin,  Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjanjinu  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari