Odlomak

„Sa ljudima koji streme drugačijim ciljevima
Ne mogu se praviti zajednički planovi.“
Konfučije

U poslovnom okruženju osnovni resurs svake organizacije čine ljudi i njihove sposobnosti, kojima doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva. Njihova kreativnost, inovativnost, motivisanost, informisanost, osobine su koje ih čine drugačijim od ostalih resursa u preduzeću. Prema tome, zaposleni predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vredosti preduzeća.
Usled brzih promena i konkretnih uslova, upravljanje ljudskim resursima vidi se kao strateški faktor koji utiče ne samo na uspeh kompanija već i nacija. Jedan od osnovnih ciljeva planiranja je smanjenje neizvesnosti i rizika koji nose buduće aktivnosti i događaji, a proces planiranja obuhvata i predviđanje budućih stanja i događaja. Predviđanje omogućava da se definišu ciljevi koje u budućnosti želimo dostići, što predstavlja jedan od osnovnih zadataka planiranja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari