Odlomak

KRIMINOLOGIJA je nauka o zločinu , latinski crimen-zločin. Kriminologija je nauka koja izučava kriminalitet kao negativnu društvenu pojavu.

U najopštijem smislu kriminologija je nauka o zločinu. Ovaj termin je prvi upotrebio francuski antropolog P. Topinard u svom delu “Antropologija” 1879, označavajući kriminologiju kao nauku o proučavanju krivičnih dijela. Prvo delo pod nazivom Kriminologija objavio je italijanski pozitivista

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 133 stranica
  • POJAM I PREDMET KRIMINOLOGIJE Milo Bošković
  • Školska godina: Milo Bošković
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  Pravni fakultet, Novi Sad  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari