Odlomak

Delatnost gazdinstva i organizacija posla

Gazdinstvo se prvenstveno bavi ratarskom proizvodnjom, mada se bavi i stočarskom proizvodnjom (ovčarstvo). Ratarska proizvodnja se odvija na 17, 10 ha. U strukturi setve dominantna je proizvodnja žitarica (odnosno kukuruza na 8, 50 ha i pšenice na 2, 30 ha). Od industrijskih kultura, uzgaja se suncokret na 4, 00 ha. Predstavnik krmnog bilja je lucerka, a njena proizvodnja je zasnovana na 2, 30 ha.

Pored živine, gazdinstvo poseduje i 10 ovaca, koje je nabavilo tokom 2007. Godine.

Na gazdinstvu rade članovi porodice (njih petoro). Međutim, u skladu sa potrebama povremeno plaćaju radnika sa strane za obavljanje sezonskih poslova.

 

 
TRŽIŠNI ASPEKTI

Tržište prodaje

Prodaja ratarskih proizvoda se najvećim delom vrši poljoprivrednim preduzećima koja se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda (sa Dit Agro d. O. O, Jabua, je zaključen ugovor o otkupu poljoprivrednih proizvoda). Pri tome, gazdinstvo transportuje svoje proizvode u mesto kupca. Manji deo proizvoda se prodaje kod kuće, poznatim kupcima.

Ovčiji i koziji sir će se plasirati na pijaci u Beogradu, gde postoji velika potražnja za ovim proizvodima. Proizvedeno kravlje mleko, prema ranijem dogovoru, biće plasirano Beogradskoj mlekari.

 

 

 

Tržište snabdevanja

Gazdinstvo do sada nije imalo problema sa nabavkom repromaterijala za proizvodnju. Kao i do sada, na gazdinstvu planiraju da se i u budućnosti orijentišu na poznate dobavljače. Takođe, planiraju i intenzivniju saradnju sa Dit Agro d. O. O, Jabuka, a prvi koraci u tom pravcu su već učinjeni početkom 2008. Godine, kada je zaključen ugovor o nabavci repromaterijala (mineralno đubrivo, seme, sredstva za zaštitu).

Nabavka grla i sredstava mehanizacije obaviće se na domaćem tržištu.

 

 

 

OSNOVNI PODACI O INVESTICIJI

Kratak opis poslovne ideje – projekta

Gazdinstvo planira nabavku poljoprivredne mehanizacije (traktora, prikolice, prese i kosačice) u cilju poboljšanja efikasnosti sopstvene proizvodnje, kao i radi ostvarivanja dodatnih prihoda na bazi pružanja usluga drugim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima.

U cilju boljeg iskorišćavanja stočarskih kapaciteta kojima raspolaže, kao i eksploatacije seoskog pašnjaka, gazdinstvo planira da nabavi krave, ovce i koze. Pri tome će se nabaviti grla sa visokim genetskim potencijalom, koja u najvećoj meri mogu iskoristiti raspoložive uslove proizvodnje.

Nabavka ovaca i koza je planirana u cilju proizvodnje mleka, koje će se koristiti za proizvodnju kozjeg i ovčijeg sira. Muška jagnjad i jarad će se prodavati sa težinom od 20 – 25 kilograma, kao i deo ženske jagnjadi i jaradi. Pored toga, jedan deo ženske jagnjadi i jaradi biće zadržan na gazdinstvu u cilju podmlađivanja stada.

Za početak bi se muža obavljala ručno, s tim što u bližoj budućnosti gazdinstvo planira nabavku aparata za mužu. Prerada kozjeg i ovčijeg mleka, odnosno proizvodnja sira će se obavljati na samom gazdinstvu.

Tokom najvećeg dela godine, ovce i koze bi se držale na pašnjaku, dok bi se samo dva meseca godišnje (zimi) , držale i hranile na gazdinstvu. Krave će se po nabavci držati u staroj staji, a nakon završetka izgradnje nove staje biće premeštene u novi objekat. Novi objekat će biti sa vezanim načinom držanja i 8 stajskih mesta. Krave će biti u jednom redu.

Kupovinom traktora, prikolice, prese i kosačice došlo bi do boljeg iskorišćavanja već postojeće mehanizacije.

Sve poslove na gazdinstvu, izuzev čuvanja ovaca i koza (plaćaće se pastir) , obavljaće i dalje članovi poljoprivrednog gazdinstva uz pomoć jednog spoljnog radnika. Preradu mleka, odnosno proizvodnju sira na gazdinstvu, obavljaće članovi gazdinstva. Prodaju na pijaci, kao i transport do pijace, takođe će vršiti članovi gazdinstva.

Sve poslove vezane za pružanje usluga mehanizacijom vršiće članovi gazdinstva, kao i održavanje kupljene poljoprivredne mehanizacije, što će uticati na to da troškovi održavanja ostanu na zadovoljavajućem nivou.

Ovce i koze će najveći deo godine (10 meseci) provoditi na ispaši na seoskom pašnjaku, dok će samo dva meseca godišnje biti u krugu gazdinstva. Stajnjak koji se nakupi u tom vremenskom periodu kao i stajnjak od krava koje će stalno biti u staji, biće redovno izvožen na njive u vlasništvu ovog gazdinstva, kao i one koje su pod zakupom ili ustupljene na korišćenje bez nadoknade. Ovako organizovan način rada neće narušiti kvalitet životne sredine.

Članovi poljoprivrednog gazdinstva i ostalo osoblje angažovano po potrebi, poštovaće sva pravila zaštite na radu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari