Odlomak

Porodica kao činilac vasitanja

Prvo socijalno i životno okruženje u kome se dete nalazi je porodica. U tom malom kolektivu dete stiče prva iskustva o ljudima, o njihovim međusobnim odnosima, o životu i njegovim problemima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari