Odlomak

Priprema za čas

RAZRED: 8 BROJ ČASA: DATUM:
NASTAVNA TEMA – JEDINICA: ATLETIKA – Skok u dalj iz mesta zgrčno i uvinućem
OBLIK RADA: frontalni, individualni i grupni
METODA RADA: Metod demonstracije, verbalni metod,
TIP ČASA (zaokružiti) : obrada uvežbavanje provera
ZADACI:
OBRAZOVNI (razvijanje motoričkih sposobnosti, sticanje, usvajanje, usavršavanje i primena motoričkih sposobnosti, znanja i navika u složenijim uslovima života i rada)
VASPITNI (stvaranje pozitivnog odnosa prema radu, podsticanje volje, želje i istrajnosti, razvijanje discipline i socijalnih interakcija)
FIZIOLOŠKI – ostvarenje bioloških ciljeva tj. Uticati na razvoj celog organizma, aparata za kretanje, formiranje pravilnog držanja tela, čeličenje organizma i stvaranje higijenskih navika).

UVODNI DEO ČASA: 5 – 7 minuta
Trčanje oko terene 4 minuta bez pauze

PRIPREMNI DEO ČASA: 7 – 10 mi
SL. 1 Stav spetni, kruženje rukama (opisati pun krug)
Sl. 2 Stav raskoračni, ruke iza vrata, otkloni trupa u levu i desnu stranu
Sl. 3 Stav raskoračni, pretkloni trupom napred sa zibom
Sl. 4 Stav ležeći u prednjem uporu, 1 serija od 8 sklekova sa laktovima uz telo, a 2 serija sa široko razmaknutim (grudni) laktovima.
SL. 5 Početni položaj je ležeći sa rukama u uzručenju, pretklon trupa napred sa savijanjem nogu u kolenima, obuhvatiti ih rukama (trbušnjaci) 2 x 12
SL. 6 Leđnjaci Sl. 7 Stav duboko iskoračni naizmenično levom pa desnom nogom zibanje
Sl. 8 Stav spojni, naizmenično čučnjevi na jednoj nozi po 5 puta

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Skripte

Komentari