Odlomak

1.    Definisanje i tipovi privredne propagande
1.1.    Definisanje privredne propagande
Privredna propaganda je plaćeni oblik masovnog komuniciranja koji ima za cilj da prenese informaciju, razvije sklonost i podstakne na akciju u korist proizvoda i usluga preduzeća. To je način promocije gde oglašivač (preduzeće, neprivredne i neprofitne organizacije) finansira prezentiranje postojećim i potencijalnim kupcima, putem sredstava komuniciranja, informacije o sebi i svojim proizvodima i uslugama. Analizom definicija različitih autora (22, str. 762; 39, str. 62; 40, str. 126; 29, 384; 21, str. 33) može se zaključiti da, i pored prisutnih razlika u definisanju privredne propagande, postoje sledeće zajedničke karakteristike: privredna propaganda predstavlja oblik masovnog, odnosno posrednog komuniciranja; to je plaćeni oblik komuniciranja; jednosmerno slanje propagandnih poruka od preduzeća ka auditorijumu; konačni cilj privredne propagandne u sklopu programa integrisanih komunikacija je izgradnja imidža preduzeća  i ostvarenje prodaje, što se ostvaruje prenošenjem informacija o preduzeću, proizvodima, razvijanjem sklonosti i preferencija potrošača prema proizvodima i uslugama preduzeća.
Pored razlika u definisanju privredne propagande postoje i razlike u korišćenju termina koji označavaju ovaj oblik marketing komuniciranja. Pored termina privredna propaganda, u upotrebi su termini: oglašavanje ili advertajzing (eng. Advertising) , ekonomska propaganda, propaganda. Sama reč propaganda potiče od latinske reči propagatio, što znači širenje, koja je prvi put upotrebljena od strane katoličke crkve u Rimu (na čelu sa Papom Urbanom VIII) u cilju utemeljenja i širenja katoličke vere u svetu. Kasnije se ista reč koristila i za širenje i produbljivanje ne samo religioznih shvatanja, već i kulturoloških, ideoloških, itd. Pored navedenih termina, često je upotrebi termin reklama (od latinskih glagola clamare i reclamare što znači vikati, odnosno odjekivati). Ona je počela da se koristi još u antičkom vremenu, a njen pravi smisao je došao do izražaja u uslovima dominantnosti prodajne orijentacije, kad je u cilju ostvarenja što većeg obima prodaje bilo neophodno agresivno ubeđivanje kupaca na kupovinu. Zbog toga se i reč reklama povezuje sa preteranim hvalisanjem i ne retko prezentiranjem neistinitih informacija o proizvodima često sumnjivog kvaliteta. Dominantnost marketing orijentacije i neophodnost promene suštine i načina načina komuniciranja sa potrošačima nametnuli su potrebu za korišćenjem adekvatnijeg termina.  Savremena privredna propaganda je za razliku od reklame utemeljena na informacijama dobijenim marketing istraživanjima i zasniva se na strategijskom pristupu, dugoročnim ciljevima, istinitom prezentiranju informacija o preduzeću i njegovim proizvodima i uslugama.
Složenost pojma i suštine privredne propagande podrazumeva postojanje brojnih aktivnosti i učesnika u njihovom obavljanju, raznovrsnih uloga i odnosa (Pregled 1). Zbog brojnosti učesnika, specifičnih uloga, troškova pojedinih aktivnosti privredne propagande, broja ljudi koje zapošljavaju, često se govori o industriji privredne propagande kao jednoj od najprofitabilnih industrija.

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari