Odlomak

Uvod
Predmet ovog diplomskog rada je analiza i objašnjenjeključnih karakteristika u  proizvodnji mesa u Srbiji od kraja 1990-tih do 2012. godine. U navedenom periodu proizvodnja mesa u Srbiji je prepuna strukturnih problema i beleži negativne trendove. Razlog ovakvog stanja je neorganizovana proizvodnja, prodaja i promet žive stoke i mesa, zastupljnost sitnih farmi, nekozistentnost agrarne i ruralne politike, česte promene Vlada i drugi razlozi.
Proizvodnja mesa je ne samo bitan činilac ishrane stanovništva, već je isto tako i značajan faktor ukupnog razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije, odnosno tržišta i prometa agroindustrijske robe. Za mnoge zemlje izvoznice hrane, meso i prerađevine od mesa predstavljaju ne samo značajne proizvode za pokriće domaćih potreba, odnosno potrošnje, već su oni istovremeno i značajan izvor deviznih prihoda.
Srbija ima pozitivnu spoljnotrgovinsku razmenu proizvoda stočarstva, mesa i mesnih prerađevina. U radu je analizirana i spoljnotrgovinska razmena živih životinja, mesa i proizvoda od mesa. U periodu 2004-2011. godine konstantno se  povećava izvoz živih svinja i uvoz mesa, što ukazuje na neorganizovanost u proizvodnji i prometu žive stoke i mesa.
Cilj istraživanjaovog diplomskog rada je da se na primeru preduzeća IM „Topola“, analiziraju i objasne ključni izazovi u proizvodnji, preradi i prometu mesa u Srbiji, te da se  istakne značaj njihovog adekvatnog rešavanja za ukupan razvoj nacionalne ekonomije. U radu se analizira proizvodnja, prerada mesa i promet na osnovu publikovanih statističkih i literarnih podataka i uočava se negativan trend i veoma niska konkurentnost Srbije na svetskom tržištu. Ključno istraživačko pitanje koje se u radu postavlja je da se, na osnovu analize nacionalnog, regionalnog i svetskog poslovnog okruženja, utvrdi kakav je njegov uticaj na poslovanje preduzeća IM „Topola“ i izvede zaključak o mogućim perspektivama razvoja stočarske proizvodnje i proizvodnje mesa i mesnih prerađevina u Srbiji, kao i o poslovnom perspektivama  analiziranog preduzeća.

 

 
ANALIZA POSLOVNOG OKRUŽENJA
STOČARSKA PROIZVODNJA U SRBIJI
U stočarstvu Srbije stanje je alarmantno, zbog drastičnog pada proizvodnje i izvoza. Situacija je posebno pogoršana tokom proteklih nekoliko godina .Brojni su uzroci ovakvog stanja, pri čemu se mere podrške agrarnog budžeta za stočarstvo donose nepravovremeno i  na osnovu reakcije na problem koji je već nastao, a ne kao deo plana i strategije razvoja stočarstva.Takođe, stočarstvo kao sektor ima veliku zavisnost od uvoza genetskog materijala, koji je ili osnova za proizvodnju (živinarstvo), ili je način unapređenja rasnog sastava. Iako postoje odlični prirodni preduslovi za razvoj, čitav niz faktora je uticao na dosadašnje smanjenje kapaciteta stočarske proizvodnje.
Takođe, javljaju se problemi i u sektoru veterinarske zdravstvene zaštite. Stočarstvo Srbije se duže vremena odlikuje znatnim zaostajanjem u odnosu na većinu evropskih zemalja, koje se manifestuje malim učešćem broja uslovnih grla po hektaru poljoprivredne površine. Proizvodnja na privatnom sektoru je ekstenzivna, sa malom zastupljenošću stočnog fonda (0,30 uslovnih grla po hektaru poljoprivredne površine), dok je u EU zastupljenost stočnog fonda trostruko veća.
U Srbiji se proizvodi oko tri puta manje mesa po hektaru poljoprivredne površine i po glavi stanovnika nego u Evropskoj uniji. Veliki značaj koji stočarska proizvodnja ima za Srbiju se ogleda prvenstveno u povezanosti proizvodnje (jer veća proizvodnja mesa omogućava povećanu proizvodnju ratarskih proizvoda) i njenom značaju za ruralni razvoj, naročito za planinska područja gde su često ovčarstvo, kozarstvo i govedarstvo jedina moguća opcija. Stočarstvo karakteriše drastičan pad proizvodnje i izvoza. Sadašnji stočni fond je manji za 50% u odnosu na 1980-te godine prošlog veka.  Učešće stočarstva u ukupnoj poljoprivredi svedeno je na oko 40%, što ukazuje na opadanje inteziteta u ovoj grani privrede .
Kad je reč o ukupnoj svetskoj proizvodnji mesa, svinjarstvo predstavlja najznačajniju granu stočarstva. Broj svinja u svetu kontinuirano raste. U istoj godini je u svetu ukupno proizvedeno preko 1,3 milijarde grla za klanje ,

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese