Odlomak

Uvod
Racunarska grafika je oblast racunarstva koja se bavi kreiranjem i obradom digitalnih vizualnih sadrzaja. Ti vizualni sadrzaji (na primer, slike, filmovi, simulacije) mogu da prikazuju stvarne objekte (ukljucujuci stvarne objekte koji sene mogu videti u stvarnom svetu – na primer, atome) ili zamisljene objekte. Racunarska grafika bavi se prikazima i na osnovu dvodimenzionalnih i na osnovu trodimenzionalnih modela.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari