Odlomak

Scintigrafija je relativno nova dijagnostička metoda i u praksi se koristi tek od 1960. godine. Snimanje se obavlja posebnim uređajem-scintigrafom, koji prati prostornu i vremensku raspodjelu radioizotopa i na taj način se dobija slika određenog organa ili organskog sistema gde se radiofarmak nakupio. Za ovu pretragu koriste se radiofarmaci koji emitiraju gama zračenje. Snimak koji se dobije scintigrafijom naziva se scintigram i predstavlja dvodimenzionalni prikaz raspodjele radioizotopa. Ta se metoda koristi već pedesetak godina u posebnoj grani medicine-nuklearnoj medicini. Scintigrafijom se mogu pregledati izgled i funkcija gotovo svih organa (kosti, štitnjača, srce, mozak, pluća, jetra, krvne žile itd.). Scintigram se dobije pomoću uređaja koji se naziva gama-kamera. Gama-kamera predstavlja detektor, a ne izvor zračenja. Prema tehnici snimanja razlikuju se statička (morfološka) i dinamička (funkcionalna) scintigrafija. Snimanje statičke scintigrafije se vrši u većem broju projekcija odnosno položaja, dok se dinamička scintigrafija izvodi u jednoj projekciji. Snimak koji se dobije može biti dvodimenzionalan, a ako se obavi tomografija (snimanje u tankim slojevima), tada računar može rekonstruisati i trodimenzionalan prikaz.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese