Odlomak

Rast i razvoj su osnovne biološke odlike detinjstva i mladosti. Bitan uslov za normalan rast i razvoj je dobro zdravlje deteta. Rast je složen proces i definiše se promena telesne mase, oblika i proporcije, fizioloških funkcija, kao i promene na drugim dimenzijama rasta u intelektualnom, emotivnom, socijalnom i kulturnom pogledu. Period rasta počinje tokom fetalnog života i traje sve do kraja puberteta tj do pune zrelost, od prilike oko 20-25 godine. Fizički, somatski rast posledica je procesa hiperplazije (uvećanja broja ćelija) i hipertrofije (povećanje veličine postojećih ćelija) ćelija. Razvoj podrazumeva kvalitativno menjanje organizma u toku biološkog sazrevanja tj. podrazumeva sazrevanje organa i organskih sistema. Rast i razvoj su međusobno usko povezani procesi.
Faktori koji utiču na razvoj i razvoj dece su mogobrojni. Mogu se podeliti na spoljašnje i unutrašnje. Unutrašnji faktori uključuju genetske (nasledne) i hormonalne, rasne, etičke i druge osobine roditelja. Oni su nepromenljivi, ne modifikuju se. U spoljašnje faktore ili faktore sredine spadaju socijalni, higijenski uslovi života (uslovi stanovanja, vlažnost, nega deteta, način odevanja), elementarni i klimatski faktori (klima, godišnja doba), menatalno higijenski (rad sa decom, njihova aktivnost i učenje, fizičko vežbanje) i dr.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Zdravstvena nega u pedijatriji -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina, Pedagogija
  • Srbija,  Beograd,  Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković u Beogradu  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari