Odlomak

Sažetak

Tema ovoga rada je uvođenje novih informacionih tehnologija i njihov uticaj na organizacionu i funkcionalnu strukturu privrednih subjekata. Uz teorijsku obradu osnovnih pojmova o zalihama, optimizaciji lanca za snabdevanje i aktuelnih menadžerskih koncepata u upravljanju lancem za snabdevanje, akcenat istraživanja je reinženjering poslovnih procesa sa uvodjenjem novog ERP sistema. Takođe je obrađena povezanost i zavisnost načina poslovanja jedne privredne organizacije sa načinom organizovanja i funkcionisanja razmene informacija između osnovnih informativnih odnosno upravljačkih sistema i glavnog ERP sistema. Kao sastavni deo samog procesa reinženjeringa, obrađen je i način treninga i razvoja radnika i to kroz upotrebu“Work Shop-ova”

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese