Odlomak

Kvalitetno mešanje praškastih materijala, čestica ili granula je od izuzetnog inženjerskog, energetskog, ekonomskog i ekološkog značaja u raznim granama industrije: prehrambenoj, procesnoj, hemijskoj, farmaceutskoj industriji. Efikasnost mešanja, dizajn opreme i parametri procesa mešanja imaju značajan uticaj na kvalitet i cenu poluproizvoda ili finalnog proizvoda.
U ovoj tezi, prikazana je upotreba metode diskretnih elemenata (DEM) na modelovanje mešanja granula i/ili praškastih materijala (granulisani zeolit ili kukuruzna prekrupa) u različitim konfiguracijama statičkih mešača Komax i Ross, kao i za modifikovane pužne transportere /
predmešalice. Primenjen je i metod računske dinamike fluida (CFD) za modelovanje protokafluida u Ojlerovom višefaznom modelu, za predviđanje ponašanja čestica unutar različitih konfiguracija statičkih mešalica.
Ispitivano je petnaest horizontalnih pužnih transportera sa nepromenljivog koraka, sa modifikovanom geometrijom, različitih dužina pužnice, sa dodatnim elementima na pužnoj spirali, radi istraživanja mogućnosti mešanja granulisanog materijala, tokom transporta materijala (granulisani zeolit).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari