Odlomak

Predmet ovog rada je tehnologija rada smart kartica i način na koji se smart kartice primjenjuju u zaštiti i čuvanju podataka.
Ono što smart karticu, koja po izgledu dosta podsjeća na kreditnu ili debitnu karticu, od obične kreditne kartice razlikuje je integrisano kolo ili čip na kome se nalaze procesor i memorija (RAM i ROM) i djelovi koji omogućavaju komunikaciju odnosno razmjenu podataka sa okolinom.
Ovaj elektronski element omogućuje uskladištenje, sa velikim kapacitetom memorisanja različitih podataka kao što su: podaci za identifikaciju korisnika kartice, podaci o kreditnoj sposobnosti korisnika, podaci o saldu na računu i sl.
Čip smart kartice je ono što ove kartice čini „pametnim karticama“. Smart kartica kao takva predstavlja veoma pogodan alat za čuvanje podataka i obezbjeđivanje sigurnosti istih.
Pametne kartice su se pokazale kao veoma pogodan medijum za obavljanje različitih transakcija, autorizaciju i identifikaciju.
U današnje vrijeme elektronski oblici plaćanja zamjenjuju zastarjele metode plaćanja «face to face» kao i one temeljene na klasičnom novčanom prometu. Zbog toga raste i potreba za sigurnošću i privatnošću. Sveukupnom globalizacijom kroz Internet i širenjem korporacijskih mreža koje uključuju pristup kako prodavačima tako i davateljima usluga izvan okruženja zaštićenih firewall-a potražnja za rješenjima temeljenim na javnim ključevima postaje sve hitnija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari