Odlomak

Uvod u SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) je statistički softverski paket u kome su implementirani gotovo svi konvencionalni statistički metodi. Najnovija verzija je 18.0 ali važno je znati da, kada je u pitanju ovaj softverski paket, sama verzija ne predstavlja neku preterano važnu karakteristiku s obzirom na to da svaka verzija ovog softvera predstavlja dovoljno moćan alat, koji sam po sebi zaslužuje pažnju.
Osnovna prednost ovog softverskog paketa jeste način na koji je osmišljena realizacija same statističke analize. Bez obzira na to o kojoj se vrsti analize radi, do konačnih rezultata se uvek dolazi kroz četiri jednostavna koraka:

 

 

1.1. Priprema radnog fajla

Pretpostavimo da je sprovedeno istraživanje studenata jednog fakulteta u cilju određivanja njihovog zadovoljstva nastavom na fakultetu i njihovim uspehom na studijama. Odgovori 20 slučajno izabranih ispitanika su prikupljeni primenom anketnog lista sa sledećim pitanjima:

1. Pol (zaokružiti): 1. Muški    2. Ženski
2. Starost (upisati broj godina) ___________
3. Godina studija (zaokružiti): 1. godina      2. godina      3. godina       4. godina
4. Kako bi ste ocenili kvalitet nastave na fakultetu (zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora):
1. Veoma loš
2. Loš
3. Prosečan
4. Dobar
5. Veoma dobar
5. Koliko ste zadovoljni vašim dosadašnjim uspehom na studijama (zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora):
1. Veoma nezadovoljan
2. Nezadovoljan
3. Ni nezadovoljan ni zadovoljan
4. Zadovoljan
5. Veoma zadovoljan

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari