Odlomak

Logistika kao nauka predstavlja skup multidisciplinarnih i interdisciplinarnih znanja koja izučavaju i primenjuju zakonitosti planiranja, organizovanja, upravljanja i kontrolisanja tokova materijala, osoba, energije i informacija u sistemu. Teži da pronađe metode optimizacije tih tokova s ciljem ostvarivanja ekonomskog efekta (profita).
Obuhvata sve delatnosti potrebne za kompleksnu pripremu i realizaciju prostorne i vremenske transformacije dobara i znanja. Nastoji upotrebom ljudskih resursa i sredstava u sistemu staviti na raspolaganje tržištu tražena dobra u pravo vreme i na pravom mestu u traženoj količini. Naglasak je na minimalnim troškovima i optimizaciji kako bi se postigla veća profitabilnost. [5]
Transport u suštini znači prenošenje ili prevoženje putnika i robe. Transport materijala i robe služi za savladavanje prostornih distance između dobavljača, proizvođača i potrošača.

Transport obuhvata samo prenos ljudi i robe. Transportno poslovanje privrednih organizacija odnosi se na transport robe. Transportno poslovanje preduzeća podrazumeva dopremu, unutrašnji transport i otpremu robe.Doprema je transport nabavljene robe od mesta preuzimanja od dobavljača do skladišta preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese