Odlomak

UVODNA RAZMATRANJA
1.1. Obrazloženje teme i predmeta rada
Berza predstavlja jedan od najvažnijih činilaca finansijskog sistema u tržišno razvijenim ekonomskim sistemima današnjice. S tim u vezi, neophodno je posvetiti pose
bnu pažnju razvoju i poslovanju ove institucije, kao i edukaciji u oblasti berze i berzanskog poslovanja. Jedno od ključnih pitanja, koje se samo od sebe nameće je kada i kako su se
razvile berze? Berze su tokim svog razvoja prešle veoma dug put. Na početk u, trgovci su se sastajali po krčmama i kućama i trgovali robnim proizvodima. Svest o značaju i važnosti trgovine kao privredne grane javila se još u starim civilizacijama, tj. još u ranijim istorijskim periodima propisivana su pravila otrgovanju, bilo od strane vladara, bilo od strane vladajuće
klase. Evolucija trgovine kroz milenijume ljudske istorije rezultirala je pojavom berze kao institucionalno najsavršenijeg oblika ove delatnosti. Činjenica da je tako mnogo vremena moralo da prođe do pojave prvih berzi govori sjedne strane da je u ustrojstvo i organizaciju berze inkorporirano znanje i iskustvo hiljada generacija trgovaca, a sa druge strane da je i sama ljudska svest morala da evoluira do nivoa prihvatljivosti strogo utvrđenih modela ponašanja koje podrazumeva berzansko poslovanje

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese