Odlomak

DEFINISANjE TERORIZMA

Mane nauke i politike

Problem je što je terorizam vrlo složen društveni problem, a što je naučnih objašnjenja veoma malo. Odnos nauke i politike je oduvek odnos u kome dominira politika na račun nauke, a društvena nauka je uvek u većoj ili manjoj meri sluškinja politike. Postoji princip – što nije važno državi, nije ni nauci. Terorizam je vruća tema, a autori knjiga ili tekstova o terorizmu stradaju od razljućenih terorista ili doživljavaju pretnje, a neki od njih se pravdaju i pred svojim ili tuđim vlastima zbog pisanja o terorizmu. Princip objektivnosti u društvenima naukama obeležava pojava podsvesnog ponašanja i zauzimanja stavova u korist svoje grupe ili zajednice.
Globalna dimenzija terorizma je njegovo novo i važno svojstvo, a potreba za njegovim naučnim istraživanjem i definisanjem raste kako raste globalni fenomen terorizma. Pregled tabele sa rezultatima pretraga na Guglu vezanih za pojmovno određivanje terorizma pokazuje da ne postoji više terorizama, već terorizam kao jedan globalni fenomen. Nepostojanje jedne svetski prihvaćene definicije terorizma od brojnih istaknutih naučnika smatra se glavnim faktorom koji mogu podstaći terorizam u budućnosti. Da bismo znali protiv čega se borimo i kako da se protiv nečega borimo, moramo prvo znati šta je to.

 

Terorizam nije lako definisati

Postoji niz objektivnih problema zbog kojih terorizam nije lako definisati. Reč je o složenoj i razvojnoj pojavi koja ima mnoštvo pojavnih oblika koji otežavaju posao definisanja. Terorizam osim visokog stepena složenosti, ima i visok stepen promenljivosti.
Problem je i postojanje brojnih uvreženih, a nejasnih, i pritom međusobno spornih kolokvijalnih predstava o tome šta je terorizam.
Neke države ne žele da terorizam bude definisan jer to onemogućava ispunjenje njihovih posebnih političkih interesa. Neke koje pak žele definisanje, čine to tako da se usvoji njihovo viđenje terorizma koje bi bilo instrument sprovođenja njihovih interesa. Unutar OUN postoje najmanje dve strane, koje zastupaju dve oprečne potrebe za međunarodnom definicijom terorizma: jedna zastupa potrebu za nametanjem jedne takve opšteprihvaćene definicije, dok druga izbegava definisanje u strahu od posledica koje bi iz takve definicije mogle proizaći.
Nepostojanje definicije je uslovljeno različitošću i suprotstavljenošću političkih interesa, kao i postojanjem dvostrukih standarda i dvostrukog morala u međunarodnoj politici, pogotovo od strane velikih sila.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese