Odlomak

  • ZOO prihvata koncepciju jedinstva obligacionih odnosa i na jedinstve način reguliše obligacione odnose bez obzira na njihove učesnike – 2 koncepcije utvrđivanja pojma trgovinskog posla :
  • Objektivna – određeni poslovi smatraju se trgovačkim bez obzira na to ko ih obavlja i na njih se primenjuju pravila trgovačkog, a ne građanskog prava
  • Subjektivna – trgovačkim se smatraju svi poslovi koje zaključi trgovac za potrebe svoje trgovine
  • ZOO izričito ne nabraja ugovore u privredim ali se iz njihove opsine definicije uočava opredeljenost za tzv subjektivno-objektivnu koncepciju i prema njemu ugovori u privredi su ugovori koje preduzeća i dr pravna lica koja obavljaju privrednu delatnost, kao i imaoci radnji i dr pojedinci koji obavljaju privrednu delatnost, zaključuju među sobom u pbavljanju delatnosti koje sačinjavaju predmete njihovog poslovanja ili su u vezi sa tim delatnostima

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 43 stranica
  • Trgovinsko pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari