Odlomak

SAŽETAK

Temu „Upravljanje gradskim saobraćajem korištenjem horizontalne i vertikalne signalizacije“ sam obradila počevši od definicija saobraćaja, koji se može definisati kao prijevoz ljudi, stvari i informacija. Saobraćaj je integrirani dio ukupnog funkcionisanja društva i najdirektinije je povezan sa historijom ljudske civilizacije. Historijski razvoj naselja je u uskoj vezi sa saobraćajnom infrastrukturom. Činjenica je da daobraćaj prati razvoj naselja.
Gradska putna mreža predstavlja sistem objekata koji ima funkciju počev od kretanja i mirovanja vozila svih vrsta saobraćaja, do obezbjeđenja saobraćajne pristupačnosti urbanističkim sadržajima dok saobraćajna signalizacija obuhvata sredstva i uređaje kojima se obezbeđuje praćenje,kontrola i vođenje saobraćajnih tokova.
Planiranje i projektovanje saobraćaja su aktivnosti koje se sastoje od  formalizovanih postupaka sa ciljem da se unaprijed sagleda budućnost sa  dovoljno izvjesnosti i pouzdanosti kako bi se donijele potrebne odluke i  preduzele odgovarajuće mjere da se poboljša postojeće stanje, realizuju  pozitivni i umanje negativni efekti razvoja.  Planiranje i projektovanje u suštini pomažu da se unaprijed uoči  najvjerovatniji ishod donijetih odluka i preduzetih mjera a ukupna  pouzdanost procesa zavisi od obima, vrste i pouzdanosti informacija i  ekzaktnosti primjenjenih metoda i postupaka. Planiranje se po svojo definiciji uvijek odnosi na budućnost. Stoga se  izdvajaju dva osnovna vida planiranja: strategijsko planiranje i operativno planiranje. Faze projektovanja su: generalni projekat, idejni projekat, glavni te arhivski projekat.

 

 

 

1.UVOD

Poznato je da za upravljanje saobraćajem potrebana odgovarajuća signalizacija (horizontalna i vertikalna). Činjenica da je danas život nezamisliv bez saobraćaja i da se razvijenost neke zemlje mjeri nivoom razvijenosti saobraćaja, daje nam jasnu sliku o tome kolika je njegova važnost i zastupljenost.
Saobraćajna signalizacija obuhvata sredstva i uređaje kojima se obezbjeđuje praćenje, kontrola i vođenje saobraćajnih tokova(obilježavanje na kolovozu,saobraćajni znaci sa stalnim i promjenljivim sadržajem, svjetlosna signalizacija i slično) sa ciljem ostvarenja projektovanog režima odvijanja saobraćaja. Osnovne odredbe o saobraćajnoj signalizaciji formulisane su pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji u kojem su posebno definisane to jest propisane vrste značenja, oblik, boja, mjere, materijali za izradu saobraćajne signalizacije i pravila postavljanja saobraćajne signalizacije na putevima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese