Odlomak

SPECIJALIZOVANE MENADŽMENT DISCIPLINE

Zbog sve većih potreba za korišćenjem menadžmenta i stalnog pojavljivanja novih problema i izazova sa kojima se suočavaju istraživači i praktičari u mnogim disciplinama kao što su tehnologija, saobraćaj, ekonomija, psihologija  dr. počinju sve više da koriste menadžment pristup.

Rezultat korišćenja upravljačkog pristupa u ovm disciplinama je brže i efikasnije rešavanje aktuelnih problema i dalje razvijanje novih menadžment pristupa i metoda obogaćenim najnovijim naučnim saznanjima…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari