Odlomak

Svaka banka se u svom poslovanju neminovno sreće sa različitim vrstama rizika koji mogu znatno uticati na njene poslovne rezultate. Turbulentno stanje na tržištu novca i kapitala dovodi do situacije da neadekvatno upravljenje rizikom od strane rukovodioca banke može u velikom broju slučajeva dovesti do znatnog pogoršanja performansi, pa i do bankrota. Zakon o bankama nalaže da je banka dužna da obrazuje posebnu organizacionu jedinicu u čijem je delokrugu upravljanje rizicima. Ova činjenica dovoljno govori o značaju ovakve funkcije, kako za banku, tako i za finansijsku stabilnost jedne zemlje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese