Odlomak

Uputstvo za izradu seminarskog

1. Osnovni podaci o preduzeću
Naziv, lokacija, delatnost, godina osnivanja, broj zaposlenih

2. Proizvodi i usluge preduzeća
Navesti i ukratko opisati najznačajnije proizvode/usluge preduzeća

3. Misija preduzeća
Ukoliko preduzeće ima definisanu misiju:
3.1 Objasniti da li i kako se misija preduzeća menjala kroz vreme
3.2 Objasniti na koji način je kreirana aktuelna misija i ko je učestvovao u njenom kreiranju
3.3 Objasniti da li i kako su zaposleni u preduzeću upoznati sa misijom preduzeća
3.4 Objasniti da li i na koji način preduzeće komunicira svoju misiju sa okruženjem
3.5 Analizirati i doraditi misiju preduzeća (podrazumeva identifikaciju svrhe postojanja, strategije dejstva, pokretačkih poluge i standarda ponašanja u postojećoj misiji i njenu doradu ukoliko neki od pomenutih elemenata nedostaje)
3.6 Navesti uočene snage i slabosti/probleme vezane za misiju preduzeća

Ukoliko preduzeće nema definisanu misiju
3.1 Kreirati misiju preduzeća koja će sadržati svrhu postojanja, strategiju dejstva, pokretačke poluge i standarde ponašanja

4. Ciljevi preduzeća
4.1 Istražiti i opisati vrste ciljeva koji postoje u preduzeću (dugoročni, srednjeročni i kratkoročni ciljevi; opšti, specifični ciljevi, ciljevi funkcija … )
4.2 Navesti primere ciljeva preduzeća za svaku vrstu i identifikovati ko je u preduzeću odgovoran za donosenje, ko je odgovoran za realizaciju i ko je odgovoran za kontrolu ostvarenosti/ispunjenosti definisanih ciljeva
4.3 Analizirati bar šest identifikovanih ciljeva preduzeća po SMART kriterijumima
4.4 Analizirati usklađenost ciljeva sa misijom preduzeća
4.5 Analizirati medjusobnu usklađenost ciljeva (horizontalnu i vertikalnu)
4.6 Navesti uočene snage i slabosti/probleme vezane za ciljeve preduzeća

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese