Odlomak

 

I-Opsta pitanja Ustavnog prava
1.Predmet i naziv Ustavnog prava?
Predmet Ustavnog prava su pravne norma koje sadrze Ustavi, kojim se uglavnom propisuje funkcionisanje i ogranicavanje politice vlasti.
1) tradicionalno shvatanje– u formalnom smislu -Ustavni rezim postao je sinonim za Liberalni rezim zato sto je Ustav utvrdjivao prava i slobode gradjana. Postojanje Ustava bio je simbol politicke slobode. Imao je ideolosko znacenje.
2) U materijalnom smislu – Predmet Ustavnog prava u materijalnom smislu su norme koje uredjuju politicke institucije koje se odnose na najvisu vast. Institucije se sastoje iz organa (predsednik republike, parlament, sindikati..) i mehanizama (mandat, referendum, brak, ugovor..).Ustav je pravni tekast koji ima za svoju glavnu temu organzaciju javnih vlasti i ujamcavanje licnih i kolektivnih sloboda.
Ustavno pravo je deo Javng prava zato sto je ustav skup normi koje organizuju javne ustanove.
Ustavno pravo ima trostruku sadrzinu:
1) strukturu drzave
2) sastav i funkcionisanje organa
3) osnovna nacela politickog rezima drzave.
Naziv- Pored naziva Ustavno pravo koristi se i naziv Drzavo pravo. Ustavno pravo je novijeg datuma, potice od kraja 19.veka stvaranjem formalnih Ustava. Istorijski, nastao je u Engleskoj.
Ustav je izaraz narodne suverenosti (ogranicava drzavnu vlast).Ustavom sestvara drzava, on je delo najvise vlasti koju vrsi neposredno narod, dok je zakon izraz vlasti ustanovljene ustavom koji vrse narodni predstavnici.
Ustavno pravo ne sme se ograniciti na proucavanje liberalno-demokratskih rezima, jer: 1) je ideoloski domasaj reci ustav danas ublazen i 2) jer je svako a priori odbacivanje proucavanja necega iz ideoloskih pobuda nedopustivo.

2.Pojam i klasifikacija izvora Ustavnog prava?
Pojam izvora prava ima tri znacenja:
1) Izvor DONOSENJA prava (organ ili subjekt nadlezan za donosenje norme)
a. Drzavni organ
b. Pojedinacni subjekt
c. Svi clanovi drustva
2) Izvor SAZNANJA prava (akt ili document koji sadrzi pravne norme)
3) Izvor NASTANKA prava (proces stvaranja norme)
Materijani izvor prava su sve drustven cinjenice i snage koje stvaraju pravo.
Formalni izvor prava su svi oblici kojima se izrazavaju opsti pravni akti.
Klasifikacija izvora prava:
1) Ustavi
2) Zakoni pralamenta (ne mogu biti suprotni od ustava, ne mogu uredjuvati pitanja iz ustavne nadleznosti)
3) Delegirani zakoni
4) Dekret-zakoni
5) Uredbe izvrsne vlasti —\ ne mogu izmeniti, derogirati ili
6) Parlamentarni poslovnici —// abrogirati zakone parlamenta
7) Obicaji i ustavne konvencije
8) Odluke ustavnih sudova (njima se tumaci pravo-imaju snagu zakona)
*zakonski I ustavni rezervati – ustavni rezervati odredjuju materiju koja mora biti propisana ustavom, dok zakonske rezervate propisuje ustav, odredjujuci koja materija mora biti uredjena zakonom; postoje relativni (ustav propisuje samo osnovna nacela I smernice) I apsolutni (ustav propisuje do detalja kako treba resiti neko pitanje)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 92 stranica
  • Ustavnno pravo Ratko Markovic
  • Školska godina: Ratko Markovic
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  
  • ,

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari