Odlomak

Razvoj deteta je oduvek jedna od najvažnijih stvari u porodici, pa i u društvu. Međutim, svedoci smo brzog razvoja tehnologije i industrije, posebno u poslednjih dvadeset godina. Pojavom raznih tehnoloških dostignuća, čovek se sve više povlači u svoj mikro svet i otuđuje od društva. Dovoljno je da se okrenete oko sebe i videćete da za svakim drugim stolom u kafiću sede ljudi koji ne razgovaraju međusobno, već svako od njih je zadubljen nad svojim mobilnim telefonom.
Sve izraženija urbanizacija društva, automatizacija i mehanizacija života uslovili su sve manje angažovanje mišića. Posledice ovakvog načina života se sve više osećaju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari