Odlomak

OSNOVNI FILOZOFSKI POJMOVI:
• FILOZOFIJA – znanstvenim terminima iskazan nazor o životu i svijetu, disciplina koja
proučava najopćenitija (najapstraktnija) pitanja postojanja, naziv nastao od grčkih riječi – filia
(ljubav) + sofia (mudrost) = ljubav prema mudrosti
• glavne filozofske discipline: METAFIZIKA, ANTROPOLOGIJA, GNOSEOLOGIJA,
ETIKA, ESTETIKA
• ostale filozofske discipline: FILOZOFIJA POLITIKE, FILOZOFIJA POVIJESTI,
SOCIJALNA FILOZOFIJA, FILOZOFIJA ZNANOSTI, FILOZOFIJA JEZIKA,
FILOZOFIJA ODGOJA…
• METAFIZIKA – ili prva filozofija, prva i najopćenitija filozofska disciplina koja se bavi
najapstraktnijim fil. pitanjima, npr. pitanjima bitka, kretanja, slučajnosti i nužnosti, boga,
svijeta…
• bavi se onim što je s one strane fizičkog (promjenjivog), tj. onim što pripada bićima po
njihovoj biti
• ima poddiscipline – kozmologiju, teologiju i ontologiju, a svojedobno se pod metafizičku
poddisciplinu svrstavala i antropologija
o KOZMOLOGIJA – poddisciplina metafizike koja se bavi pitanjima kozmosa
(uređenog svemira) – prvo razdoblje antičke filozofije je kozmološko razdoblje jer je
ovo pitanje na prvom mjestu (od miletske škole do atomista)
 KAOS
 LOGOS
o TEOLOGIJA (TEOLOGIKA) – poddisciplina metafizike koja se bavi pitanjima
boga, filozofski govor o bogu
 javljaju se različita gledišta, npr:
• teološki agnosticizam – ne može se znati postoji li Bog ili ne, i ako da
na koji način djeluje, on je nespoznatljiv
• deizam – Bog je umni tvorac svijeta, ali se on ne upliće u daljnji tok
svijeta (koji se onda odvija po zakonima prirode)
• teizam – bog je stvorio svijet, upravlja njime, a nalazi se izvan svijeta
• panteizam – bog je u svijetu, bog jest svijet, priroda
• ateizam – negiranje božijeg postojanja – suvremeni
o ONTOLOGIJA – ili opće metafizika, najvažnija poddisciplina metafizike koja se
bavi bitkom i sličnim pitanjima, progovara o biću kao biću
 BITAK (ARCHE, SUPSTANCIJA) – ono po čemu jest sve što jest, ono zbog
čega postoji sve što postoji, bitak daje postojanje, sve što postoji ima bitak
(zato postoji), ono što postoji samo po sebi, a sve ostalo postoji po njemu
– bit bića kao bića
– NASTAJANJE
 BIĆE – (postojeće, bivstvujuće), sve što postoji (nije bitno na koji način –
može biti i živo i neživo), sve ono o čemu se može reći da jest, bez obzira na
koji način jest
 BIT – (suština, esencija), ono po čemu je nešto baš to što jest, ono zbog čega
je nešto baš to, a ne nešto drugo, ono po čemu se neko biće razlikuje od
drugoga, osnovne karakteristike nečega

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 85 stranica
  • Uvod u filozofiju Aristotel Svetić
  • Školska godina: Aristotel Svetić
  • Skripte, Filozofija
  • Hrvatska,  Petrinja,  UNIVERZITET U ZAGREBU – Učiteljski fakultet   Dislocirani studij Petrinja
  • ,

Više u Filozofija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese