Odlomak

Uvod u preduzetništvo

Postoje dva mišljenja oko toga kada je preduzetnička ekonomija stavila naglasak na preduzetnički način razmišljanja. Dok neki autori smatraju da je naglašavanje započeto osamdesetih godina 20. veka, drugi smartaju da interesovanje za istu dostiglo svoj vrhunac u 21. veku sa razvojem naprednih tehnologija. Individualne preduzetničke aktivnosti predstavljaju novi talas koji se odnosi na smanjivanje opsega poslova, materijala, broja zaposlenih pa samim tim i na snižavanje troškova.
Jedna od karakteristika preduzetništva današnjice, jeste, da se ono posmatra kao idealan način za kreiranje sopstvenog posla, uspeha i sigurnosti. Na nastanak savremene preduzetničke ekonomije u razvijenim tržišnim privredama posebno su uticala dva faktora: brz razvoj novih znanja i tehnologija koji je uslovio ekspanziju novih preduzetničkih firmi visoke tehnologije, kao i razvoj tržišta preduzetničkog kapitala koji je postao efektivni mehanizam finansiranja novih preduzetničkih poduhvata.

 

 

 

1.1    RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

Uprkos čestim pitanjima o tome ko je preduzetnik, šta je preduzetništvo, a šta njegov proces, i dalje ne postoji jasna i opšteprihvaćena definicija preduzetništva. Sama reč „entrepreneur“ je francuskog porekla i znači „onaj koji uzima između“ ili „ide između“. Za primer najranije definicije preduzetništva uzimamo Marka Pola, koji je uspeo da uspostavi trgovačke rute sa Dalekim Istokom.
U srednjem veku preduzetnikom se smatrao izvođač i osoba koja upravlja velikim proizvodnim investicionim projektima i rizik nije spadao samo na pojedinca što u 17. veku već nije slučaj. Tada preduzetnik predstavlja osobu koja ulazi u ugovorni odnos i snosi rizik u vezi profita ili gubitka. U 18. veku, sa jačanjem industrijalizacije, postojala je razlika između osobe koja je tražila kapital i koja je posedovala kapital, tako da se preduzetnikom nije smatrala osoba koja je davala kapital. Razlika između menadžera i preduzetnika nije postojala u 19. veku, gde preduzetnik organizuje i upravlja preduzećem radi sopstvene dobiti. U 20. veku se javlja pojam preduzetnika kao inovatora, odnosno pojedinca koji razvija nešto jedinstveno.

 

 

 
1.2    POJAM PREDUZETNIŠTVA

U skoro svim definicijama preduzetništva, postoji zajednička osnova da je u pitanju ponašanje koje obuhvata (1) preuzimanje inicijative, (2) organizovanje i reorganizovanje društvenih i ekonomskih mehanizama i resursa u praktične svrhe, (3) prihvatanje rizika ili neuspeha.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese