Odlomak

U ekonomskom poslovanju i životu preduzeća – poslovne firme, teško se može izvesti ocena da li je neka ekonomska veličina ili ekonomski rezultat dobar, veoma dobar ili, naprotiv, slab, a to se uvek dobija poređenjem: sa ulaganjem nekih inputa, sa rezultatima sličnih poslovnih firmi, sa ostvarenjima u prošlosti, sa planiranim veličinama i rezultatima (sa potrebama) itd.
Relativni pokazatelji, finansijska analiza, međuzavisnost, njihovo razumevanje u ekonomiji imaju izuzetno velik značaj i orijentaciju za vlasnike kapitala, menadžere, stručnjake. Razume se, pokazatelja (stopa, racia) ima veoma mnogo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 46 stranica
  • Ekonomija Prof. dr Slavko Vukšo
  • Školska godina: Prof. dr Slavko Vukšo
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  ALFA UNIVERZITET - Fakultet za ekonomiju i političke nauke   Beograd

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari