Odlomak

Vozni park svakog preduzeća, koja se bavi pružanjem logističkih usluga, odnosno transportom tereta, vrlo je značajan faktor uspješnosti i održivosti samog poslovanja. Vrlo često se sastoji od više različitih vrsta vozila, koje su naravno proizveli različiti proizvođači, a koji imaju određene karakteristike po kojima su birana.
Tehničko eksploatacionim karakteristikama se opisuju sve bitne karakteristike nekog vozila, te se pomoću njih pojedina vozila upoređuju sa drugima, na osnovu čega se i biraju u vozni park nekog preduzeća. Izbor odgovarajućeg, teretnog motornog vozila koje će svojim tehničkim karakteristikama, omogućiti maksimalnu eksploataciju tog vozila, u uslovima određenim vrstom tereta, nije jednostavan zadatak. Cilj je uvijek prevesti što veću količinu tereta, u što kraćem vremenskom periodu, sa što boljim iskorištenjem prevoznog kapaciteta i uz što manje transportne troškove, kako bi to poslovanje imalo što veću finansijsku isplativost i trajnost. Pri tome se pokušava postići maksimalna eksploatacija prevoznog sredstva, jer je cilj izvršiti nabavku prevoznog sredstva za nekoliko godina. To je moguće isključivo izborom prevoznog sredstva sa najboljim tehničko eksploatacionim karakteristikama, od onih koji su ponuđeni.
Detaljnom analizom stanja postojećeg voznog parka, te poređenjem vozila koja isti čine, moguće je značajno doprinijeti planiranju ulaganja u vozni park, odnosno nabavci novih vozila. Svaka ušteda koju je moguće napraviti izborom vozila sa boljim tehničko-eksploatacionim karakteristikama može biti značajna. Smanjenjem transportnih troškova, preduzeće bi imalo veću finansijsku dobit, ali isto tako moglo bi ponuditi nešto nižu cijenu prevoznih usluga u odnosu na konkurentske snage, te tako biti konkurentnije na tržištu na kome posluje.
Potrošnja goriva ima vrlo značajan udio u strukturi ukupnih troškova, pa je tako potrošnja goriva u drumskom saobraćaju do 40% ukupnih troškova, a u vazdušnom saobraćaju oko 50% ukupnih troškova.
Ovaj diplomski rad je podijeljen u šest poglavlja. Prvo poglavlje predstavlja uvod, odnosno ukratko obrazloženje same teme rada. Drugo poglavlje jeste opisivanje pojmova transportnih sredstava, te podjele teretnih transportnih sredstava. Treće poglavlje se bazira na opisivanju tehničko eksploatacionih karakteristika vozila, opisivanju principa rada motora, te brzinskoj karakteristici, kao važnom faktoru uspješne eksploatacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese