Odlomak

 

 

Ekonomija kao nauka nema dugu tradiciju. Razvija se i postoji tek nešto više od dva veka. Za to vreme ekonomska teorija kontinuirano se bavila  istraživanjem razvojnih procesa, ali ipak, možemo konstatovati, da još ima veliki broj nedovoljno istraženih ekonomskih pojava.

Mnogo bi  prostora bilo potrebno da se napravi makar izvorište ekonomske misli za sve probleme i pojave koji su kroz istoriju bili prisutni u izučavanju  ekonomista.U ovoj knjizi učinjen je napor da se ukaže samo na neke najznačajnije pojave i kategorije, kao i na najznačajnija pitanja iz  oblasti ekonomije.

Knjiga ima namenu da služi kao udžbenik za studente Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Univerziteta Singidunum u Beogradu.  Pisana je prema nastavnom planu i programu za predmet Ekonomija koji se predaje na prvoj godini studija.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 293 stranica
  • Ekonomija Prof. dr Petar Veselinović
  • Školska godina: Prof. dr Petar Veselinović
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije  
  • ,

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese