Odlomak

UVOD
U savremenoj teoriji i praksi susreću se različita teorijska objašnjenja ponašanja potrošača. Većina teorijskih pragmatičnih rešenja predstavlja stav da se većina ljudi u ulozi potrošača ponaša krajnje racionalno i upravlja se ekonomski motivima pri kupovini. Ponašanje potrošača po savremenim teorijama uključuje u dobrom delu kao veoma značajne, psihološke činioce posebno motivaciju, kognitivne procese, konativne dimenzije. Dominantni, psihološko fundamentalni teorijski pristup u proučavanju ponašanja potrošača je kognitivni pristup. U izučavanju ponašanja potrošača dominantna je psihološka osnova po kojoj je dominantan interes zakogniciju u odlučivanju, dok se vrlo malo pažnje pridaje uticaju okruženja i vidlji
vom ponašanju potrošača.Uticaji reklame i propagande u savremenim uslovimasu složeni i veoma različiti. Reklama i propaganda imaju višeznačajan uticaj na ponašanje potrošača i njegovo donošenje odluke o kupovini. Reklama i propaganda generišu i mobilizuju značajne intelektualne i materijalne resurse, pa sečesto postavlja pitanje njihovih potreba i mera. I
propaganda i reklama kod potrošača izazivaju posebnu vrstu psihološkog pritiska i uticaja. Reklame su neophodne u svakoj tržišnoj privredi, kako u infomativnom, tako i u civilizacijsko-kulturnom smislu. Profitabilnost i a ktuelnost reklamne delatnosti je nesporna. Ona odražava različite interese i predstavlja kompleksan fenomen: biznis, iskustvo, informaciju, umetnost, potrebu. Zato se može posmatrati s različitih aspekata: socijalnog, ekonomskog, psiholoskog, ideološkog i sl

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese