Odlomak

UVOD
Električne instalacije se izvode u stambenim objektima, poslovnim prostorima, industriji,  poljoprivrednim dobrima, gradilištima itd. Postoje sljedeće vrste instalacija: lektroenergetske,
gromobranske, telekomunikacione i signalne. Elektroenegetske instalacije se izvode kako bi se osiguralo napajanje potrošača električnom energijom. Gromobranska instalacija se
postavlja u cilju zaštite ljudi i objekata od štetnog djelovanja atmosferskog električnog pražnjenja. Telekomunikacione instalacije omogućavaju prijenos podataka. Postoje sljedeće
vrste telekomunikacionih instalacija: telefonske instalacije, instalacije interfona, instalacije zajedničkih radio i TV antena, instalacije interne televizije, instalacije razglasa, instalacije
računarskog sistema, instalacije centralnog sistema časovnika itd. U signalne instalacije spadaju: instalacije električnog zvonca, instalacije protivpožarnog sistema, instalacije
protivprovalnog sistema i instalacije poziva u hotelima i bolnicama. Kao što se vidi, signalne i telekomunikacione instalacije su srodne i očekivati je da će daljim razvojem tehnike doći do
njihovog integriranja. Elektroenergetske i gromobranske instalacije spadaju u grupu instalacija jake struje dok se telekomunikacione i signalne instalacije ubrajaju u instalacije slabe struje.
Pitanja i zadaci:

1.Nabrojati vrste električnih instalacija !
2.Objasniti ulogu elektroenergetskih instalacija !
3.Objasniti ulogu gromobranskih instalacija !
4.Objasniti ulogu telekomunikacionih i signalnih instalacija !

 

 

 

 

ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I PRIBOR
Goli provodnici
Goli provodnici su metalne žice i šipke različitih oblika i prijesjeka, bez izolacije. Upotrebljavaju se u električnim postrojenjima i za izvođenje nadzemnih vazdušnih mreža. U postrojenjima se najčešće koriste pravougaone bakarne šipke (sabirnice) za električno povezivanje elemenata postrojenja. Za izradu nadzemnih telefonskih mreža se koriste bakarne žice, a za elektroenergetske nadzemne mreže provodnici od alučela. Alučel je kombinacija čeličnih i aluminijskih žica. Čelične žice imaju veliku zateznu čvrstinu, a aluminijske su dobri provodnici, tako da alučel predstavlja dobru kombinaciju. Prijesjek alučel provodnika je prikazan na slici 1.

 

 

 

Kablovi i kablovski pribor
Kablovi služe za napajanje potrošača električnom energijom i za prijenos električnih odnosno optičkih signala. Električni signali se prenose bakarnim vodičima, dok se optički signali
provode kroz stakleno vlakno. Optički kablovi su u sve široj upotrebi u komunikacijama. Konstrukcioni elementi kabla su prikazani na slici 2.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari