Odlomak

PREDGOVOR
Računovodstvo se bavi prošlošću preduzeća, radi projekcije njegove budućnosti. Ono izradjuje informacije o ostvarenim poslovanju u prethodnom periodu, za potrebe eksternih korisnika. I ne samo to. Na temelju informacija o rentabilitetu i ekonomičnosti poslovanja, organi upravljanja provode odredjene korektivne mere i akcije za popravljanje finansijskog položaja preduzeća. Knjiga Finansijsko računovodstvo nastala je s namerom da studentima Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Čačka posluži kao udžbenik. Osim
neophodnih pojašnjenja osnovnih računovodstvenih kategorija, obradjeni su i primeri knjiženja poslovnih promena koje se u praksi najčešće pojavljuju. Strukturu ove knjige čine 12 osnovnih poglavlja, obradjenih na način da mogu biti od koristi i svima onima koji se profesionalno bave poslovima u oblasti knjigovodstva i računovodstva, kao i menadžerima preduzeća u njihovom upravljanju poslovanjem preduzeća. Najiskreniju zahvalnost izražavamo recenzentima, prof. dr Oliveri Mijatović i prof. dr Milenku Pavloviću. Nakon brižljivog iščitavanja rukopisa i postupanja po njihovim sugestijama, kvalitet ovog udžbenika je znatno poboljšan. Utoliko je i veća odgovornost autora za sve nedorečenosti i druge slabosti, kojih zasigurno ima
u knjizi. Unapred se zahvaljujemo i svim dobronamernim primedbama i predlozima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari