Odlomak

TEHNIKE I TEHNOLOGIJE GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA
Komunikacione tehnologije (lat communicatio; grč. techne, logos) predstavljaju način i veštinu saopštavanja. Komunikacione tehnologije obuhvataju: Štamparske medije (knjige, časopise, novine, brošure i druge štampane stvari); elektronske medije; multimedije i integraciju novih medija.
Štamparski mediji su tradicionalno zauzimali i zauzimaju značajno medijsko mesto sa trendom rasta u svetu bez obzira na razvoj niza drugih medija. “Time” magazin je na kraju prošlog milenijuma, izabrao za najvažniji događaj milenijuma pronalazak štampanja pokretnim slovima, Johannesa Gutenberga. Očekivalo se da svakim novim razvojem medija štampani mediji budu potisnuti. Međutim to se nije dogodilo jer štampana informacija postaje sve prisutnija. Za štampane medije knjige, brošure, časopise i novine izdatak po domaćinstvu u razvijenim zemljama je visok tako da je u Nemačkoj u 1997 godini iznosio od 40 do 110 DM mesečno zavisno od obrazovanja, prihoda i tipa kućnog budžeta.  Tržište za štampane proizvode je danas raznorodnije nego ikad. Uobičajena je podela štampanih stvari u akcidencije i periodiku. Ovo raščlanjenje razlikuje štampane stvari u pogledu njihovog vremenskog načina pojavljivanja. Pošto je postupak proizvodnje i produkcije jako zavisan od toga specijalizuju li se štamparije na jedan ili drugi segment tržišta. Akcidencije su štampani proizvodi koji se proizvode zavisno od prilike – potrebe (npr katalozi, brošure, ručni plakati, vizitkarte).  Nasuprot tome su periodične štampane stvari one koje se periodično pojavljuju (novine, časopisi, ilustrovani časopisi). Uobičajeni naručioci posla za periodične štampane stvari su izdavači i firme (preduzetništvo). Slika 1 prikazuje raznolikost i mnogostranost proizvoda print medija po
vrstama i predstavnicima. Proizvodi print medija najčešće se razvrstavaju u grupe – proizvoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Grafičko inženjerstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari