Odlomak

P R E D G O V O R
Ovaj priručnik sa zbirkom rješenih zadataka namijenjen je za dobro i brzo usvajanje, odnosno ponavljanje gradiva kemije potrebnog za polaganje razredbenih ispita, i to na svim fakultetima na kojima se polaže kemija. Građa priručnika sa zbirkom podijeljena je u dva dijela. U prvom dijelu navedeni su osnovni pojmovi bez kojih nije moguće logički dobro i u relativno kratkom vremenskom intervalu savladati drugi dio priručnika sa zbirkom. Drugi se dio sastoji od pitanja i odgovora koji su posebno rastumačeni. Pitanja potječu s prijašnjih testova razredbenih ispita za upis na fakultete. Pripremanje za razredbeni ispit samo pomoću navedenih pitanja i zaokruženih odgovora dugotrajan je i mukotrpan posao, često bez rezultata. Nedostaju tumačenja zašto su baš zaokruženi odgovori točni. Upravo su ta objašnjenja dana u ovom priručniku. Usvajanjem logičkih tumačenja gradiva brzina savladavanja, odnosno ponavljanja gradiva višestruko se povećava, a dobri rezultati rijetko izostaju. U skladu s tim građa je obrađena tako da je u početku dana prednost opisnim tumačenjima. Uvodeći simbole postupno, na kraju prevladavaju tumačenja dana simbolima, a opisno su dana samo neophodna razjašnjenja. Ako su u pitanju navedena imena tvari, u pravilu u odgovoru su dane formule i obratno.
Ovo djelo pisano je u nadi da će moje višegodišnje iskustvo, stečeno radom na fakultetu i u srednjoj školi te podučavanjem kemije za fakultetske razredbene ispite, biti preneseno širem krugu mladih ljudi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese