Odlomak

SADRŽINA ZAKONA
(Član 1. Zakona o izvršnom postupku)
1..
Izvršenje odluke donesene u prekršajnom postupku koja glasi na ispunjenje novčane obaveze ostvaruje se po Zakonu o izvršnom postupku.
(Savezni sud, Us, 27/93)
2..
O izvršenju radi ispunjenja nenovčane obaveze na osnovu poravnanja u upravnom postupku, odlučuje upravni organ koji je stvar rešavao u prvom stepenu, ako posebnim propisima nije za to određen drugi organ.
(Vrhovni sud Srbije, R I. 2/89)

 

 

 
POKRETANJE POSTUPKA
(Član 2. Zakona o izvršnom postupku)
3..
Od dispozicije poverioca zavisi da li će na osnovu pravnosnažne i izvršne presude doći do stvarnih, faktičkih promena u njegovoj imovini, jer od njega zavisi da li će uopšte pokrenuti postupak prinudnog izvršenja i da li će to učiniti u roku propisanom zakonom. Na kraju, od toga zavisi da li će se potraživanje po ispravi ostvariti prinudnim putem.
Iz obrazloženja:
Prinudno sprovođenje potraživanja po ispravi je u dispoziciji poverioca i od njega zavisi da li će postupak pokrenuti, pa i da li će ga pokrenuti u propisanim rokovima, od čega zavisi i da li će se potraživanje ostvariti. Ukoliko, na primer, poverilac pokrene postupak prinudnog izvršenja po proteku vremena potrebnog za zastarelost, a dužnik istakne prigovor zastarelosti, tada faktičke promene u njihovoj imovini neće ni biti, odnosno neće doći do prenosa sredstava iz imovine dužnika u imovinu poverioca.
(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 5823/10 (2) od 04.11.2010. godine)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese