Odlomak

Uvod
Pod pojmom kanalizacije podrazumijeva se skup objekata, uređaja i mjera za:
a) sakupljanje otpadnih i oborinskih voda u urbanim i industrijskim sredinama;
b) transport do mjesta pročišćavanja i ispuštanja;
c) čišćenje do stupnja uvjetovanog lokalnim prilikama i zakonskim uredbama;
d) ispuštanje pročišćene vode u odgovarajući prijamnik; i
e) zbrinjavanje mulja koji nastaje u postupku pročišćavanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari