Odlomak

UVOD

Da li Francis Bakon rekavši da je znanje moć mislio na današnje doba i ekonomiju znanja? Ova misao bi mogla da bude kao osnovna ideja vodilja savremenog poslovanja kada se sve dešava i menja neverovatnom brzinom, kada se razdaljine smanjuju, a veze među pojedincima, organizacijama, pa i društvima u celini, jačaju i razvijaju, kada je nesigurnost jedina zvesnost, a kompleksnost jedina stalna komponenta u životu i okruženju organizacije.

U tim i takvim uslovima organizacije nalaze načine da, okrenuvši se znanju koje poseduju, unaprede svoje poslovne procese, donose što efikasnije odluke, postignu efikanost i kvalitet u poslovanju, kao i zadovoljstvo svojih klijenata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari