Odlomak

KONTROLA PROIZVODNJE MLEKA
Proizvodnja mleka predstavlja jednu od najvažnijih, ako ne i najvažniju, oblast stočarske proizvodnje. Kontrola ove proizvodnje se u savremenoj zootehnici najviše primenjuje kod goveda, ali isto tako i kod ovaca, koza, bivola itd. Princip kontrole se sastoji u utvrđivanju količine mleka (na osnovu mase ili zapremine) i sadržaja mlečne masti, uz eventualno utvrđivanje sadržaja proteina i drugih sastojaka (na osnovu analize uzorka uzetog na odgovarajući način), stim da se po mogućstvu utvrđuje i iskorišćavanje hrane.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese