Odlomak

Postoje brojne definicije i shvatanja darovitosti koje nastaju u različitim vremenskim periodima. Od pojave prvih definicija do danas menjale su se definicije u skladu sa boljim razumevanjem fenomena darovitosti, njene prirode i uslova nastavnika. Darovitost se razumevala kao:
Visoka opšta intelektualna sposobnost – najstarije shvatanje darovitosti proizilazi iz psihometrijske definicije inteligencije. Poistovećivanje darovitosti sa opštim intelektualnim sposobnostima počinje sa Termanom. Prema Termanu daroviti su oni pojedinci koji na testu inteligencije postižu rezultat koji se izražava sa IQ 140 i više. Uočio je i slabost kvantitativnog pristupa preko opšte inteligencije. Zaključio je da pored mentalnih sposobnosti darovitost uključuje i neke neintelektuaalne faktore.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Metodika likovnog 2 dr Dragan Savić
  • Školska godina: dr Dragan Savić
  • Seminarski radovi, Skripte, Pedagogija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Učiteljski fakultet  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari