Odlomak

2.4.1. DEFINICIJA LIMESA I KONVERGENTNOG NIZA
 Limes je temelj matematičke analize.
 Za niz brojeva a1, a2, a3, …, an, … kažemo da konvergira ili teži
prema realnom broju a ako i samo ako za svaki član (ma kako
malen) pozitivni broj ɛ (ɛ > 0) postoji prirodan broj n0 = N = N (
tako da za svaki
n > n0 ili n > N vrijedi……

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 69 stranica
  • Matematika Labudovoć. j.
  • Školska godina: Labudovoć. j.
  • Skripte, Matematika
  • Crna Gora,  Podgorica,  UNIVERZITET CRNE GORE - Prirodno-matematički fakultet u Podgorici  
  • ,

Više u Matematika

Više u Skripte

Komentari