Odlomak

Logistika prijevoza putnika PREDGOVOR

Logistika je znanost koja se prvotno poĉela primjenjivati u procesu produkcije roba, radi optimizacije proizvodnog procesa, smanjenja troškova proizvodnje i distribucije roba te povećanja konkurentnosti na trţištu. U transportu, logistika se primjenjivala preteţ no u distribuciji roba, unutarnjem transportu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda. U  današnjoj svjetskoj globalizaciji produkcije i potrošnje, transport postaje sve znaĉajniji, kako zbog svojih troškova, tako i zbog zahtjeva trţišta za pravovremeno m distribucijom sirovina, poluproizvoda i proizvoda na mnogobrojne lokacije u svijetu. U današnjim trendovima globalizacije svijeta, mobilnost putnika postaje sve veća potreba, kojoj primjena logistiĉkih procesa daje novu dimenziju s ciljem optimizacije produkcije usluge prijevoza

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese