Odlomak

Masti su jedne od osnovnih hranljivih sastojaka hrane i glavni strateški, gotovo
neiscrpni izvor energije za organizam čoveka. Transformacija ugljenih hidrata i amino
kiselina u višku u masti, kao i visoka energetska vrednost ovog supstrata omogućila je
preživljavanje ljudske vrste. S druge strane prekomerni sadržaj masti u organizmu
dovodi do gojaznosti i niza povezanih, najučestalijih oboljenja savremenog čoveka. Cilj
ovoga rada je da se prikažu postojeća saznanja o fizičko-hemijskim karakteristikama,
metabolizmu i fiziološkim funkcijama masti sa posebnim osvrtom na utilizaciju masti u
fizičkom radu. Poseban deo je posvećen značaju masti u nastanku gojaznosti. Metod
rada se sastojao u analizi informacionih izvora, prvenstveno naučne i stručne literature
Pub Med i SCIndex elektronskih baza. Rezultati analize pokazuju da masti pored
energetske, imaju gradivnu, regulatornu i zaštitnu funkciju u organizmu. Unosom
odgovarajućih vrsta masti obezbeđen je unos esencijalnih masnih kiselina i
liposolubilnih vitamina, koji su regulatori brojnih funkcija u organizmu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 67 stranica
  • Ishrana Prof.dr Marina Đorđević-Nikić
  • Školska godina: Prof.dr Marina Đorđević-Nikić
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Sport
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja  

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari