Odlomak

 Trodimenzionalni prostor
1.1 Osnovni pojmovi – 3D prostor, neke osnovne funkcije dve promenljive
Gra k funkcije…

Gra k funkcije dve nezavisne realne promenljive naziva se povr s i prikazuje se u trodimenzionalnom (3D) pravou-
glom koordinatnom sistemu. Ovakav koordinatni sistem, sa tri uzajamno ortogonalne koordinatne ose, prikazan je
na Slici 1.

 

 

Materijal se, u najve coj meri, zasniva na slede cim izvorima:

Calculus III, Paul Dawkins, Lamar University, http://tutorial.math.lamar.edu/terms.aspx

Calculus, Gilbert Strang, MIT,

Multivariable Calculus, MIT, 18.02SC, Fall 2010, http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02sc-multivariable-
calculus-fall-2010/

Matemati cka analiza 2, Mila Stojakovi c, FTN Novi SAd
Zbirka re senih zadatak iz Matemati cke analize II, N. Ralevi c, L.

Comi c, J. Pantovi c, FTN Novi Sad, 2008
Najve ci broj ilustracija preuzet je iz

Calculus III, Paul Dawkins, Lamar University, http://tutorial.math.lamar.edu/terms.aspx

Calculus, Gilbert Strang, MIT

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Skripte

Komentari