Odlomak

Poreklo i osobine vibracija I
Vibracije nastaju oscilatornim kretanjem tela u odnosu na oscilatorni polozaj.
Pomeraj je odstupanje od ravnotaznog polozaja. Amplituda vibracije je max. pomeraj. Brzina je
S / t
, a
ubrzanje tela je
v / t .
Podela vibracija: 10
periodicne – u vremenu se ponavljaju vrednosti parametara;
2
0
neperiodicne – slucajne;
Period je vreme potrebno za jednu punu oscilaciju (obrnuto srazmeran frekvenci). Opseg frekvencija
pripada infrazvuku. Osteomuskularni sistem je osetljiv do 30Hz, a nervni i vaskularni na 30-250Hz. Pri
prenosenju kroz organizam vibracije visoke frekvence se brzo asorbuju, a one sa nizom se sire preko kostiju
(osteoporoza to potencira putem rezonance);
Po nacinu delovanja na organizam:
1. Opste vibracije – stajanje ili sedenje na vibrirajucoj podlozi ili potresi okolnog
vazduha.
Pravac delovanja vibracija moze biti:
– transverzalni (pravac grudi – ledja ili levo rame – desno rame);
– longitudinalni (pravac stopalo – glava);
2. Lokalne vibracije – motorne testere, busilice;
Merenje vibracija: akcelerometri (neki parametar vib. se izrazava preko el signala);
Mere zastite: – tehnicke mere- elasticni podmetaci, amortizeri, podmetaci…
– organizacija posla – ogranicenje dnevne expozicije na 30-50% radnog
vremena;
– LZS – antivibracione rukavice;
– medicinske mere – profesionalna selekcija, lekarski pregledi.
2. Profesionalne bolesti izazvane bioloskim agensima
Agensi bioloske prirode su mikroorganizmi, visecelijski organizmi ili njihovi fragmenti, koji mogu
izazvati profesionalna obolenja ili obolenja vezano za rad.
To su: – bakterije (koke, bacili, vibrio…; celijski zid odredjuje Ag svojstva;
– virusi (hepatitis, AIDS…);
– gljive;
– protozoe;
– helminti (pljosnati – metilji i pantljicare, valjkasti);
Izvori expzicije:
1. Zanimanja koja zahtevaju kontakt sa vecim brojem stranaka;
2. Zdravstvo (laboretorije, rad sa krvlju i izlucevinama);
3. Rad sa zivotinjama;

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 44 stranica
  • MEDICINA RADA -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Medicina
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Medicinski fakultet  

Više u Skripte

Komentari