Odlomak

Međunarodna ekonomija

Predmet Međunarodna ekonomija izučava se na Univerzitetu SINGIDUNUM. Ovo, prvo izdanje knjige, obuhvata celovitu i aktuelnu problematiku Međunarodneekonomije, kao naučne discipline. To se odnosi kako na teorijsko – metodološku analizu, tako i na njihovu primenu u objašnjavanju složenih fenomena u razvoju međunarodne ekonomije i pojedinih zemalja u njoj.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari