Odlomak

Fragmenti skripti nastali delom na osnovu predavanja studentima prof. Marije Kleut koji su na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu slušali predmet Narodna književnost, a delom na osnovu istraživanja u okviru naučno istraživačkog projekta „Žanrovi srpske književnosti – poreklo i poetika oblika”, koji se radi na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pod rukovodstvom dr Zoje Karanović.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 116 stranica
  • Narodna književnost prof. Marija Kleut
  • Školska godina: prof. Marija Kleut
  • Skripte, Jezici/Književnost
  • Srbija,  Novi Sad,  Filozofski fakultet, Novi Sad  

Više u Skripte

Komentari